Diyabet hastaları IF diyetini uygulayabilir mi?

diyabet hastaları if diyeti yapabilir mi

Aralıklı oruç, gıda alımını kısıtlama ilkesini kullandığı için kalori kısıtlamasına benzer bir diyet müdahalesidir. Bununla birlikte, aralıklı oruç, öğünleri bir gün veya bir hafta içinde ne zaman tüketebileceğine odaklanır. İki kapsayıcı aralıklı oruç türü, alternatif gündüz orucu ve zaman kısıtlamalı oruçtur. Alternatif gün orucunda, 24 saatlik oruçlar ve ardından haftada birkaç kez serbest günlerden oluşur. Zaman kısıtlamalı hızlı programlar için varyasyonlar, 8 saatlik besleme süresine sahip 16 saatlik oruç; 4 saatlik besleme süreli 20 saatlik oruç veya diğer benzer sürümleri içerir. Hem kalori kısıtlaması hem de aralıklı açlık genel olarak azalmış kalori alımıyla sonuçlanabilirken, aralıklı oruç tutmada amaç kalori kısıtlamasından ziyade iyileşmiş glikoz kontrolüdür .

Diyabetli hastalarda beslenme tedavisinin hedefleri semptomları azaltmak ve komplikasyonların gelişimini önlemek veya yavaşlatmaktır. Diyabet tedavisi için ana müdahaleler yaşam tarzı değişikliği, farmakolojik ve bazı durumlarda cerrahi olmuştur. Diyabet tedavisi için terapötik açlık rejiminin kullanımı çoğu zaman desteklenmemektedir. IF ile diyabet vakalarının karşılaştırıldığı bir makalede, diyabetli üç hastaya IF diyeti uygulanıp sonuçları izlenmiş, 24 saatlik açlık rejimlerinin diyabetik ilaç ihtiyacını önemli ölçüde tersine çevirebileceğini veya ortadan kaldırabileceğini gösterilmiştir.

Yine başka bir çalışmada, Tip II diyabetli aşırı kilolu erkeklerde hem kalori kısıtlaması hem de aralıklı açlık rejimleri denenmiştir. 12 hafta sonra ortalama %6,5 kilo kaybı ile vücut yağlarının % 1,1’ini kaybeden aralıklı oruçlu deneklerde kilo kaybı yaşanmıştır. Bu sonuç 6 ay boyunca aralıklı açlık ve kalori kısıtlaması için randomize edilen hem aşırı kilolu hem de obez premenopozal kadınlarla yapılan başka bir çalışmanın sonuçlarını desteklemektedir. Ancak bu çalışmalarda katılımcıların tükettikleri kalori ve makro mikro besin öğeleri açısından bilgi verilmemiştir.

Diyabetle aralıklı oruç tutmanın güvenliği ve yararları hakkındaki çalışmalar çok sınırlıdır ve ne yazık ki bugün sağlık önerileri öncelikle kilo verme guruları ve hayvan çalışmalarından kaynaklanmaktadır. Diyabetli hastalarda terapötik aralıklı oruç tutmanın nasıl yönetileceğine dair tıbbi kılavuzlar mevcut değildir. Sadece bir randomize çalışma ve birkaç vaka raporu ile diyabet teşhisi konan kişiler için böyle bir klinik kılavuz oluşturmaya yönelik kanıt neredeyse yok denecek kadar azdır. Bu sınırlı verilere göre diyabet hastaları IF diyetini uygulamamalıdır.

Sağlıklı ve zinde günler dileriz.

Diyetlif
aralıklı oruç IF

Aralıklı açlık (Intermittent Fasting) diyetlerinin ağırlık kaybı üzerindeki etkileri

Beslenmede Doğru Yağ Tercihleri