Viral Enfeksiyonlar İçin Uygulanan Genel Beslenme Müdahaleleri

viral beslenme müdehaleleri

Viral enfeksiyonlar, virüslerin neden olduğu hastalıkların tümüne verilen isimdir. Bir kişinin immün yanıtı hastalığın ne kadar hızlı bir şekilde iyileşeceğini belirler. İmmün yanıtı yetersiz ve baskılanmış kişiler viral enfeksiyonları daha ağır geçirirler. İmmun yanıtı arttırmak için viral enfeksiyonlarda bazı beslenme müdahaleleri uygulanabilir.

A Vitamini

A vitamini yağda eriyen vitamindir. Vücutta A vitaminin  retinol, retinal ve retinoik asit olmak üzere 3 aktif formu vardır. A vitamini “anti-enfektif” vitamin olarak da adlandırılır. Araştırmacılar, bağışıklık tepkisinin bozulmasının belirli bir besin elementinin eksikliğinden kaynaklandığına inanıyorlar. Buna ek olarak Semba ve arkadaşları yaptıkları bir çalışmada, A vitamini takviyesinin, kızamık, ishal hastalığı, kızamıkla ilgili pnömoni, insan immün yetmezlik virüsü (HIV) enfeksiyonu ve sıtma gibi farklı bulaşıcı hastalıklarda morbidite ve mortaliteyi azalttığını bildirmiştir. A vitamini takviyesi, sıtma, akciğer hastalıkları ve HIV de dahil olmak üzere hayatı tehdit eden diğer enfeksiyonların komplikasyonlarına karşı bir miktar koruma sağlar. Bu nedenle, A vitamini takviyesinin yeni koronavirüsün tedavisi ve akciğer enfeksiyonunun önlenmesi için umut verici bir seçenek olabilir.

B Vitaminleri

B vitaminleri suda eriyen vitaminlerdir ve koenzimlerin bir parçası olarak çalışırlar. Her B vitamininin özel fonksiyonları vardır.

B1 (tiamin):

Tiamin eksikliği sıklıkla çeşitli immünolojik bozukluklara, bulaşıcı hastalıklara karşı yüksek duyarlılığa neden olur.

B2 Vitamini (riboflavin):

B2 vitamini tüm hücrelerin enerji metabolizmasında rol oynar. Enerji üretimine yol açan metabolizma için kritik kofaktörlerdir. B1 vitamini (tiamin) gibi, riboflavin eksikliği çeşitli bulaşıcı hastalıklara karşı yüksek duyarlılık ile ilişkili olan bağışıklık yanıtlarını sağlar.

B3 Vitamini:

Nikotinamid ekspresyonu inhibe ederek immün yanıtın birkaç aşamasında anti-enflamatuar rol oynar.

B6 Vitamini:

Glikojen, fosfolipidler ve amino asitlerin metabolizmasında bir koenzim görevi görür.  B6 vitamini protein metabolizmasında da gereklidir ve vücut dokularında 100’den fazla reaksiyona katılır. Ayrıca vücut bağışıklık fonksiyonunda da önemli rol oynar.

B12 vitamini:

B12 vitamini  bağışıklıkta önemli bir rol oynar. B12 vitamini eksikliği, patojenlere karşı koruyucu immun yanıtın bozulmasına neden olur.

B vitamini eksikliği konakçı bağışıklık yanıtını zayıflatabileceğinden, bağışıklık sistemlerini geliştirmek için virüs bulaşmış hastalara takviye edilmelidir. Bu nedenle, B vitaminleri COVID ‐ 19 tedavisi için temel bir seçenek olarak seçilebilir.

C Vitamini

C vitamini suda çözülebilen başka bir vitamindir ve askorbik asit olarak da adlandırılır. C vitamini bağışıklık fonksiyonlarını destekler ve bir koronavirüsün neden olduğu enfeksiyonlara karşı korur. C vitamini takviyesinin COVID ‐ 19’un daha düşük solunum yolu enfeksiyonuna neden olduğu bildirilmiştir, bu nedenle C vitamini COVID ‐ 19 tedavisi için etkili seçeneklerden biri olabilir.

D Vitamini

D vitamini sadece bir besin maddesi değil, aynı zamanda güneş ışığının yardımıyla vücudumuzda sentezlenebilen bir hormondur. Kemik bütünlüğünü korumadaki rolüne ek olarak, bağışıklık hücreleri de dahil olmak üzere birçok hücrenin olgunlaşmasını uyarır. Çoğunlukla evde vakit geçiren kişiler, geceleri çalışanlar, güneş ışığına sınırlı maruz kalan birçok yaşlı insan gibi D vitamini eksikliğine sahip olabilir. COVID ‐ 19 ilk olarak 2019 kışında tanımlanmış ve çoğunlukla orta yaşlı nüfusu etkilemiştir. Virüs bulaşmış kişilerde D vitamini yetersiz olabilir. Buna ek olarak, buzağılarda azalan D vitamini durumunun enfeksiyona neden olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle, D vitamini, bu yeni virüsün tedavisi için başka bir terapötik seçenek olarak çalışabilir.

E Vitamini

E vitamini, lipitte çözünen bir vitamindir ve hem tokoferolleri hem de tokotrienolleri içerir. E vitamini, antioksidan olarak serbest radikallere bağlanarak oksidatif stresin azaltılmasında önemli bir rol oynar.

E vitamini eksikliği, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonlarını bozduğu kanıtlanmıştır. Hayvan ve insan çalışmalarından kanıtlar göstermiştir ki E vitamininin immün düzenleyici rolü, solunum yolu enfeksiyonları gibi bulaşıcı hastalıklar ve astım gibi bazı alerjik hastalıklar için risk azaltma ile ilişkilidir. Streptococcus pneumonia ve influenza gibi solunum yolu enfeksiyonları, özellikle yetişkinlere daha fazla duyarlı oldukları için problemlidir. E vitamininin birçok viral, bakteri ve astım gibi alerjik hastalıkların azaltılmasında yararlı olduğu gösterilmiştir.

Selenyum

Selenyum, memeli redoks biyolojisi için önemli bir eser elementtir. Konağın beslenme durumu bulaşıcı hastalıklara karşı savunmada çok önemli bir rol oynamaktadır. Beslenme eksikliği sadece bağışıklık tepkisini değil, aynı zamanda viral patojenin kendisini de etkiler. Selenyum eksikliği ayrıca sadece konakçı bağışıklık sisteminin bozulmasına neden olmakla kalmaz, aynı zamanda RNA virüslerinin benign varyantlarının virülansa hızlı mutasyonunu da tetikler. Bu nedenle, selenyum takviyesi, bu yeni COVID ‐ 19 virüsünün tedavisi için etkili bir seçim olabilir.

Çinko

Çinko vücutta birçok fizyolojik fonksiyonda rol alır ve eksikliği ciddi hastalıklara yol açar. Vücudumuzdaki 300’den fazla enzim fonksiyon gösterebilmek için çinkoya ihtiyaç duyar. Çinko yetersizliğinde baktariyel, fungal, ve viral enfeksiyonlara yakalanmada artışlar görülür.

Çinko bir diyet eser mineraldir ve hem doğal hem de uyarlanabilir bağışıklık sisteminin bağışıklık hücrelerinin bakımı ve geliştirilmesi için önemlidir. Çinko eksikliği hem humoral hem de hücre aracılı bağışıklığın işlev bozukluğu ile sonuçlanır ve bulaşıcı hastalıklara duyarlılığı arttırır. Çinko eksikliği olan çocuklara verilen çinko takviyesi, alt solunum yolu enfeksiyonlarının neden olduğu kızamıkla ilişkili morbidite ve mortaliteyi azaltabilir. Ek olarak, düşük konsantrasyonlarda çinko ve pirition kombinasyonu SARS koronavirüsünün (SARS ‐ CoV) replikasyonunu inhibe eder. Bu nedenle, çinko takviyesi sadece ishal ve alt solunum yolu enfeksiyonu gibi COVID ‐ 19 ile ilişkili semptom üzerinde değil, aynı zamanda COVID ‐ 19’un kendisi üzerinde de etkisi olabilir.

Demir

Demir hem konakçı hem de patojen için gereklidir ve demir eksikliği konakçı bağışıklığını bozabilirken, aşırı demir yükü zararlı viral mutasyonları yaymak için oksidatif strese neden olabilir. Demir eksikliği tekrarlayan akut solunum yolu enfeksiyonlarının gelişimi için bir risk faktörü olarak rapor edilmiştir.

Sağlıklı ve zinde günler dileriz.

Diyetlif
zerdeçal

Şifa Kaynağı: Zerdeçal

mayıs ayında ne yenir

2021 Mayıs ayında ne yenir?