Kurumsal Beslenme Davranışları

kurumsal beslenme davranışları

Çoğunluğumuz günümüzün ve haftamızın çoğunluğunu çalışarak geçiriyoruz. Çalışma tempomuz genel olarak yoğun geçiyor haliyle. Uzun süren toplantılar, etkinlikler, iş seyahatleri, iş yemekleri… derken aslında beslenme çalışma sürecimizde hem sosyalleşme hem de çalışma alanları yaratmakta bizler için önemli bir süreç olarak karşımıza çıkabiliyor.

Sıklıkla gerçekleştirilen iş seyahatleri, geç saatlere kadar süren ve bazen alkol tüketimini de içeren iş yemekleri, uzun toplantılar sağlıklı beslenme alışkanlıklarına sahip olma sürecinde bizlere engel olarak görünebilmektedir. Örneğin, beyaz yakalılar malumunuz genel olarak masa başı çalışma şartlarına sahiptirler, sedanter yaşam alışkanlıkları ve bozulmuş beslenme davranışıyla birleşen yaşam koşulları bireylerin uzun dönemde sağlık sorunlarına sahip olmasına neden olabilmektedir.

Zihin sağlığı dünya genelinde hastalıkların ve engellilik halinin gelişiminde öncül nedenlerden biri olarak bilinmektedir. Mental sağlık, genel olarak davranışlar üzerinde etkin olmasının yanı sıra bazı hastalıkların ve madde kullanımının da öncül nedenleri arasında yer almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, mental sağlığın kardiyovasküler hastalıklar ve kanser başlıca olmak üzere küresel hastalık yükünün %14’ünden sorumlu olduğunu açıklamıştır. İngiltere, Japonya ve Güney Kore’de yapılan epidemiyolojik çalışmalara göre çalışanların alkol alımı, madde kullanımı ve sigara içme alışkanlığı ile mental sağlıkları düzeyleri arasında ilişki dikkat çekmektedir. Çalışan bireylerde görülen madde kullanımı sıklığı giderek artmakta ve bu durumda iş çevresinin etkenlerden biri olduğu ifade edilmektedir. İş çevresinin etken olduğu madde kullanımı, alkol alımının yanı sıra bozulmuş beslenme davranışları ile de korelasyon gözlemlenmiştir. Öğün atlama, strese bağlı yeme davranışının gelişmesi, besin yönelimlerinde gözlemlenen değişiklikler ve beslenmenin stresle başa çıkma yöntemlerinden biri olarak görülmesi, bozulmuş beslenme davranışlarının görülmesine ve uzun dönemde sağlık sorunlarına evrilmesine neden olabilmektedir.

Yapılan çalışmalar son 10 yılda çalışan yetişkinlerde görülen obezite sıklığının ciddi bir oranda arttığına dikkat çekiyor. Çalışma sürecinde yapılan atıştırmalıkların büyük bir yer kapsadığı, çalışma hayatına bağlı gelişen beslenme davranışlarının çalışanların sağlık düzeyini olumsuz yönde etkilediğine dair önemli çalışma sonuçları ortaya kondu. 2020 yılında Illinois Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada, çalışan yetişkinlerde yapılan beslenme müdahalelerinin ise olumlu sonuçlar doğurduğu ve kişilerin çalışma sürecinde tükettikleri atıştırmalık tercihlerinin değişimine neden olduğu gösterilmiştir.

Günümüzde çalışan yetişkinlerin yaklaşık %30’unun obez olduğu ifade edilmektedir. Bu yüksek oran, obezitenin eşlik ettiği ve riskini arttırdığı tip 2 DM, kardiyovasküler hastalıklar ve bazı kanserlerin de görülme sıklığını etkilemektedir; ayrıca obezite ve eşlik eden hastalıklar maalesef büyük bir maddi yük de getirmektedir.

Kurumsal firmalarda masa başı çalışan bireylerde görülme sıklığı giderek artan obezite, sedanter yaşam ve kanserin herkes farkında, peki vitamin yetersizliklerinden kaç kişi konuşuyor? D vitamini yetersizliği, yeterli güneş alımının sağlanamadığında gelişebilen bir sağlık durumudur. D vitamini bağışıklık sistemimiz için oldukça önemli bir hormondur; yetersizlikleri birçok hastalığın gelişiminde önemli bir etkinliğe neden olabilmektedir.

İş çevresinin ve çalışma koşullarının sağlığımızı olumsuz etkilemesini nasıl engelleyebiliriz peki?

Bireylerin çalışma koşullarına ve bireysel gereksinimlerine cevap verebilen sürdürülebilir, her koşulda uygulabilirliği sağlayacak şekilde esnek beslenme programlarının hazırlanması ve bireylerin beslenme ve sağlık durumlarının beslenme uzmanları ve diğer sağlık profesyonelleri tarafından takip edilmesi süreçte bireylerin daha sağlıklı beslenme davranışlarına sahip olabileceğini göstermektedir.

İş yerlerinde yer alan iş yeri hekimliğine bağlı koruyucu sağlık başlığı altında çalışan diyetisyenlere kurumlarda daha çok vermek; ayrıca çalışanların sağlık durumlarını iyileştirmede oldukça etkin bir adım olacaktır.

Sağlıklı ve zinde günler dileriz.

Diyetlif
kaktüs meyvesi

Kaktüs Meyvesi

emzirme ve beslenme

Baklava börek ile emezirmeye son!